SWPBS

SWPBS staat voor School Wide Positive Behavior Support. Het is een schoolbrede aanpak gericht op positief gedrag. Door gewenst gedrag te bekrachtigen of te belonen, kunnen gedragsproblemen worden voorkomen en is er meer ruimte voor leren.

Het gedrag dat past bij onze kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect is beschreven in ons onderwijs en wordt in speciale lessen geleerd aan onze leerlingen. Bovendien zijn de gedragsverwachtingen binnen onze school op verschillende plekken door de school afgebeeld.

School Wide Positive Behavior Support wordt samengevat in vijf pijlers:
  1. Schoolbreed werken aan leren en gedrag vanuit gedeelde waarden.
  2. Preventie staat centraal: doordat we gericht zijn op positief gedrag, helpen we kinderen bij het voorkomen van gedrags- en leerproblemen.
  3. Positieve insteek: we versterken goed gedrag aan de hand van heldere, eenduidige gedragsverwachtingen, die zichtbaar zijn in de school.
  4. Planmatige, systematische aanpak op basis van gegevens de worden verzameld in school.
  5. Partnerschap met ouders.

Preventieve aanpak

In school worden meerdere varianten van de emo-schijf gebruikt. De diverse stadia van gemoed worden met het kind samen verduidelijkt met 3 of 4 kleuren. Dit leidt tot eigenaarschap in aanpak van het gedrag.

Zo is voor het kind van tevoren duidelijk welke keuze hij/zij maakt op het moment dat het leren even niet lukt. Het uitgangspunt is steeds een passend vooraf bepaalde interventie met als doel terugkeren in de lessituatie. Deze interventie kan voor elk kind anders zijn en is dus maatwerk. De school kent ook diverse rust- snoezelruimtes waar het kind, na overleg met de begeleider, gebruik van kan maken.

Rust-snoezelruimte:
  1. Bij snoezelen wordt er gebruik gemaakt van geluid, licht, reuk en tast.
  2. Het doel is ontspanning, het bevorderen van prettige gevoelens.
  3. Het verminderen van onprettige gevoelens zoals angst, stress, boosheid.

Bekijk alle belangrijke informatie over
ons onderwijs in onze schoolgids